+
ประวัติโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
+วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมายโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
+ปรัชญา /คำชวัญ/สีประจำ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์โรงเรียน
+จำนวนครูและนักเรียน


+ฝ่ายบริหาร

+วิทยาศาสตร์
+คณิตศาสตร์
+ภาษาต่างประเทศ
+สังคมศึกษาศาสนาฯ
+สุขศึกษาพลศึกษา
+ศิลป
+การงานอาชีพและเทคโนโลยี
+ภาษาไทย
+แนะแนว
+พนักงานราชการ
+ครูอัตราจ้าง
+ครูต่างชาติ
+เจ้าหน้าที่ธุรการ
+ลูกจ้างประจำ
+ลูกจ้างชั่วคราว
+เพลงมาร์กประจำโรงเรียน
+รวมรูปกิจกรรมโรงเรียน
+วิดีโอสุวรรณภูมิวิทยาลัย  
+Username&Password

สพม.ร้อยเอ็ด เขต 27
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 
เงินเดือน สพม.27  

+cuas.or.tเว็บไซต์คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
+สทศ www.niets.or.th
+เว็บเอ็นทรานซ์ของ สกอ. 
+โปรแกรมช่วยเลือกคณะEZ Plus+  
+โปรแกรมองค์ประกอบ
+GAT PAT 53  
+ประเมินโอกาสAdmissionsติด
+โปรแกรมคำนวณ GPA
+โปรแกรมคำนวณ GPAX
+สัดส่วนคะแนน Admissions
+ระดับความยากในการสอบเข้าแต่ละคณะ มหาวิทยาลัย
+ตรวจสอบคณะฮิตสดทุกนาที
+ค้นหาตัวเอง
+สาขาแห่งอนาคต
+Creative Plus
+ค้นหาตัวเอง
+อัพเดทข่าวสารด้านการศึกษา
+อัพเดทข่าวทุน เรียนต่อทั้งใน และต่างประเทศ


เผยแพร่ผลงานคุณครูปิยวรรณ อุดม หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเมืองร้อยเอ็ด เรื่องกลิ่นหอมไกลข้าวหอมมะลิ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

      
เผยแพร่ผลงานคุณครูสุวิทย์ ศรีนิล ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กาพย์เห่เรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

      
เผยแพร่ผลงานคุณครูจำนงค์ จิตฤทธิ์ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่มที่ 1 รูปเรขาคณิตสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

      
เผยแพร่ผลงานคุณครูณิรดา ขาวผ่อง  แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

      
เผยแพร่ผลงานคุณครูจุฑาแก้ว สุริยาประภา  เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


เผยแพร่ผลงานคุณครูปิยวรรณ อุดม แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บทคัดย่อ


เผยแพร่ผลงานคุณครูนิมิตต์ การะดี เรื่องการใช้งานโปรแกรม PowerPoint ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


เผยแพร่ผลงานคุณครูสุภิญญา พันธุ์ยางน้อย บทเรียนออนไลน์ เรื่องออกแบบกราฟิกให้สวยด้วย Adobe Photoshop cs6


1.แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ประกาศผลสอบทาง SGS
ชื่อผู้ใช้ = เลขประจำตัวนักเรียน
รหัสผ่าน = เลขประชาชนนักเรียน

             ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
เรื่อง การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ "SW TEST OF ENGLISH PROFICIENCY" ครั้งที่ 2 ในระดับชั้นประถมศึกษา (ป.5-6), ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

1.ประกาศสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
2.ตารางสอบ
3.ใบสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


คณะคุณครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ต.ค. 2561


อบรม Logbook 5 ตุลาคม 2561


ประชุมประจำเดือนตุลาคม และแนะนำคุณครูคนใหม่ คุณครูธนาวุฒิ  โพธิ์สนาม วิชาเอกสังคมศึกษา


1.งานเลี้ยงส่งผู้เกษียณ 2561

2.การแสดง
3.แขกร่วมงานเกษียณ 61 ชุดที่ 1
4.แขกร่วมงานเกษียณ 61 ชุดที่  2
5.มอบของที่ระลึก
6.ส่งผู้เกษียณที่บ้าน 29 ก.ย. 61
7.Webmaster


1.ทวิศึกษาพบผู้ประกอบการชุดที่ 1

2.ทวิศึกษาพบผู้ประกอบการชุดที่ 2


1.กตเวทิตาจิต 2561 ประกอบไปด้วย

1.นายประภากร กลางคาร 2.นายสมทรัพย์ ศรีหินกอง
3.นางอาภรณ์ แสวง 4.นางสมหมาย อัณโน
5.นายกมลวัทน์ เทียนธนาทิพย์
2.คุณครูร่วมงานกตเวทิตาจิต
3.นักเรียนร่วมพิธี
4.การแสดง
5.บายศรีสู่ขวัญ
6.เกษียณ สพม.27


มอบเกียรติบัตรนักเรียนตอบปัญหากิจกรรมห้องสมุด และมอบเกียรติบัตรนักเรียนคุณธรรม


ทัศนศึกษา ม.1 พระมหาเจดีย์ชัยมงคล และ มอบเกียรติบัตรนักกีฬาบาสเกตบอล 20 ส.ค. 2561


1.พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 14-17 สิงหาคม 2561

2.นักเรียนร่วมกิจกรรม
3.มอบเกียรติบัตรคนเก่งวิทยาศาสตร์
4.รวมเทพีรีไซเคิล โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 61
5.เทพีรีไซเคิลโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยระดับชั้น ม.2
6.เทพีรีไซเคิลโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยระดับชั้น ม.3
7.เทพีรีไซเคิลโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยระดับชั้น ม.4
8.เทพีรีไซเคิลโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยระดับชั้น ม.5
9.เทพีรีไซเคิลโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยระดับชั้น ม.6
10.มอบรางวัลเทพีรีไซเคิลชนะเลิศ


1.พิธีทำบุญตักบาตรวันแม่ 10 สิงหาคม 2561

2.นักเรียนร่วมกิจกรรมตักบาตรวันแม่และสวดมนต์
3.พิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ประจำปี 2561
4.พิธีถวายพระพรชัยมงคลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
5.webmaster


1.พิธีเปิดการประกวดและแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง

2.แข่งทักษะกิจกรรมต่างๆ
3.Water Rocket
4.การประกวดเทพีรีไซเคิล สหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง 2561


1-8 สิงหาคม 2561 สัปดาห์ห้องสมุด และ มอบเหรียญรางวัลชนะเลิศนักกีฬาเทควันโด


วันที่ 4 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสุวรรณภุมิวิทยาลัย จัดประชุมผู้ปกครอง ม.1 และ ม.4 

 


 

 

   เข้าระบบอินเทอร์เน็ต
      โรงเรียน ส.ว.

UserName = เลขประจำตัวนักเรียน
Password  =
ติดต่อขอ User&Pw ได้ที่ห้องServer

 

  ระบบงานรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ยื่นความจำนง โปรดเตรียมเอกสารต่างๆให้พร้อมเช่น สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนนักเรียน บิดา มารดา
เลือกรายการ
1.นักเรียนยื่นความจำนง สมัครเรียน
2.ตรวจสอบผลการสมัคร-สอบ
3.กรอกใบสมัคร

 

แบบสรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน61
แบบสรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน ม.1
แบบสรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน ม.2
แบบสรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน ม.3
แบบสรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน ม.4
แบบสรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน ม.5
แบบสรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน ม.6

 

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 

ตารางสอบกลางภาค  1/2561
คำสั่ง  
ตารางสอบ ม.ต้น  
ตารางสอบ ม.ต้น - ปลาย Excellent  
ตารางสอบ ม.ปลาย
ตารางสอบปลายภาค 1/2561

คำสั่ง  
ตารางสอบ ม.ต้น  
ตารางสอบ ม.ต้น - ม.ปลาย ER
ตารางสอบ ม.ปลาย
ประกาศผลสอบทาง SGS

ชื่อผู้ใช้ = เลขประจำตัวนักเรียน
รหัสผ่าน = เลขประชาชนนักเรียน

img1.gif
  
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2551
+ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างฯ 
 

 


 
+พ.ร.บ.ต่างๆ
+ดาวน์โหลด แบบฟอร์มหนังสือราชการต่าง
+เตรียมสอบครู - ผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   จำนวนผู้เข้าชม เริ่มนับ 12 มิ.ย. 2561

 

 

ระเบียบวาระประชุมประจำเดือน

 

1.ระเบียบวาระประชุมประจำเดือน มิ.ย. 61

 

2.ระเบียบวาระประชุมประจำเดือน ก.ค. 61

 

3.ระเบียบวาระประชุมประจำเดือน ส.ค. 61

 

4.ระเบียบวาระประชุมประจำเดือน ก.ย. 61

 

5.ระเบียบวาระประชุมประจำเดือน ต.ค. 61

 

6.ระเบียบวาระประชุมประจำเดือน พ.ย.61

 

7.ระเบียบวาระประชุมประจำเดือน ธ.ค. 61

 

8.ระเบียบวาระประชุมประจำเดือน ม.ค. 62

 

9.ระเบียบวาระประชุมประจำเดือน ก.พ. 62

 

10.ระเบียบวาระประชุมประจำเดือน มี.ค. 62

 

ติดต่อUninetโทร 023545678 ต่อ 4002

 

ตัวอย่างแผนเศรษฐกิจพอเพียง  

 

สรุปงานคอมพิวเตอร์  

 

 


5.เผยแพร่ผลงาน ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวหน่วงปฎิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยคุณครูลำพูน  สิงห์ขา

+++คำนำ
+++ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์

 
   

 4.เผยแพร่ผลงานแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยคุณครูฐาปณิตา สว่างศรี

 
   

3.เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา
ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 ว30202 เรื่อง คลื่นเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดยคุณครูขนิษฐา วีรธนศิลป์

 


2.เอกสารประกอบการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชุดอัตราส่วนและร้อยละ เล่มที่ 1 เรื่องอัตราส่วน โดยคุณครูอรวริญญ์  อยู่ไพร

 
   

1.แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์(ว30201) เรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยคุณครูทิพารัตน์ ขันแก้ว

 

กระดานสนทนา

ลำดับ หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้
1 Мое мнение 11 0 softordrage 5 พ.ย. 2561, 13:10
2 *ความรู้* 29 1 puppy 28 ต.ค. 2561, 22:25
3 ครูพละทำไมหน้าตาดี 180 3 สมาคมคนโสด 17 ก.ย. 2561, 12:47
4 รูปที่โรงเรียนถ่ายลงเว็บช่วงปี2558 ยังมีเหลือในเว็บไซด์โรงเรียนมั้ยคะ หาไม่เจอค่ะ อยากได้รูปช่วงนั้น ขอบคุณค่ะ 5694 1880 Maesiya Thongpoo 13 ก.ย. 2561, 16:27
5 การแข่งทักษะของโรงเรียนมีอะไรบ้างและแข้งวันไหน 138 0 14477 10 ส.ค. 2561, 14:39
6 ทำไมต้องให้ใส่ถุงเท้าแบบพับ??? 240 2 คริ 7 ส.ค. 2561, 19:05
7 ทำไมต้องยึดโทรศัพท์นักเรียนเมื่อเข้าสาย?? 208 1 คริ 7 ส.ค. 2561, 18:14
8 ทำไมไม่ขายขนมตอนเช่้า 229 1 นักเรียนยาวไป 24 ก.ค. 2561, 13:56
9 กระเป๋า ม.2 ได้วันไหนครับ 18180 2822 อดิศักดิ์ 17 ก.ค. 2561, 09:28
10 ห้องเรียนของเรา 208 2 สุดารัตน์ ปาโสม 11 ก.ค. 2561, 09:00
11 เรื่องกระเป๋า 361 5 จากเสียงส่วนใหญ่ใน รร. 6 ก.ค. 2561, 16:11
12 โรงเรียนน่ายุ 181 0 ศุภวรรณ 6 ก.ค. 2561, 09:53
13 โรงเรียนน่าอยู่ครูใจดี 176 1 วิภาดา แสงทอง 4 ก.ค. 2561, 08:59
14 ประวัติอาคารโนนจมื่น 157 0 หทัยรัตน์ ศรีเนตร 4 ก.ค. 2561, 08:58
15 ห้องน้ำของโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 12329 2652 พรพิมล เเสนเขียว 4 ก.ค. 2561, 08:58
16 โรงเรียน สุวรรณภูมิวิยาลัยมีคุณครูกี่ท่าน? 163 2 ด.ญ วาสิตา ภาสองชั้น 4 ก.ค. 2561, 08:58
17 โรงเรียน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 162 0 ด.ญ มยุรฉัตร บูญถม 4 ก.ค. 2561, 08:58
18 รวมนักเรียนและครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิยาลัยมีกี่คน 142 1 ด.ช.ธีรศักดิ์ อ่อนหา 4 ก.ค. 2561, 08:58
19 ประวัติอาคารเเสนคำเมือง 109 0 มนัสนันท์ ศรีคำ 4 ก.ค. 2561, 08:57
20 อาคาร 99 0 เดชา อาจเดช 4 ก.ค. 2561, 08:57
21 ไปเที่ยว 227 3 นวพล เทียมคำ 4 ก.ค. 2561, 08:56
22 โรงเรียนน่าอยู่ครูใจดี 118 0 วิภาดา แสงทอง 4 ก.ค. 2561, 08:56
23 โรงเรียน ส.ว. มีนักเรียนกี่คนค่ะ 116 6 อรัญญา คำผง 4 ก.ค. 2561, 08:56
24 ความสะอาดในโรงเรียนสุวรรณภุมิวิทยาลัย 65 0 kewalin 4 ก.ค. 2561, 08:56
25 นักเรียน 104 11 เดชา อาจเดช 4 ก.ค. 2561, 08:56
26 รวมนักเรียนและคุณครูทั้งหมดกี่คนครับ 66 0 ด.ช. รพัภัทร มณีวรรณ 4 ก.ค. 2561, 08:55
27 อาคารโรงเรียน 59 0 พรสรวง พูลภูงา 4 ก.ค. 2561, 08:55
28 การรักษาความสะอาดห้องน้ำชองโรงเรียน ส.ว 99 1 ด.ญ.ศิริวรรณ 4 ก.ค. 2561, 08:55
29 ผู้อำนวยการคนแรก 79 1 Jutamat 4 ก.ค. 2561, 08:54
30 ประวัติอาคารหนองคูคำ 60 0 พัชรินทร์ เหลือล้น 4 ก.ค. 2561, 08:53
31 พี่น้องโรงเรียนเรา 90 1 สลิลทิพย์ สารพัฒน์ 4 ก.ค. 2561, 08:53
32 อยากรุ้ว่าโรงเรียนของเรามีนักเรียนรวมทั้งหมดกี่คน 64 0 พิชชาพร เจริญสุข 4 ก.ค. 2561, 08:52
33 ประวัติอาคารหนองคูคำ 58 0 พัชรินทร์ เหลือ 4 ก.ค. 2561, 08:52
34 โรงเรียนสะอาด 111 3 วราวรรณ เชิงหอม 4 ก.ค. 2561, 08:52
35 คำขวัญของโรงเรียนชื่ออะไร 58 0 ศศิีิพร ถี่ถ้วน 4 ก.ค. 2561, 08:52
36 หนมนมเนย 71 1 ด.ญ. กุลณัฐ โพธิสอน 4 ก.ค. 2561, 08:52
37 สหกรณ์โรงเรียน 80 0 พีรพัฒน์ วงค์อามาตย์ 4 ก.ค. 2561, 08:51
38 โรงอาหารของโรงเรียนเรา 77 0 ธีรภัทร อุตะมา 4 ก.ค. 2561, 08:50
39 การขายของในโรงเรียนของเรา 71 0 ปกีรนันต์ รื่นเริง 4 ก.ค. 2561, 08:50
40 โรงเรียนสุวรรณภูมิของเรา 64 0 เดชา อาจเดช 4 ก.ค. 2561, 08:50
41 โรงเรียน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 69 0 angkhich 4 ก.ค. 2561, 08:49
42 ห้องน้ำ 111 4 ธนเดช เหล่าสมบัติ 4 ก.ค. 2561, 08:47
43 ห้องน้ำในโรงเรียนของเรา 66 1 ด.ญ จิดาภา สาหินกอง 4 ก.ค. 2561, 08:47
44 โรงอาหารของโรงเรียนเรา 59 0 ธีรภัทร อุตะมา 4 ก.ค. 2561, 08:46
45 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 19106 2717 angkhich 4 ก.ค. 2561, 08:46
46 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 65 1 พีรภัทร ชื่นเฉลา 4 ก.ค. 2561, 08:46
47 ฟุตบอลโลกวันนี้ 66 0 kitti 3 ก.ค. 2561, 15:04
48 สวัสดีชาว สว.ทุกๆท่าน 81 1 a 2 ก.ค. 2561, 16:54
49 Blood Pressing : Blood pressure plan 11734 2464 Aicosquezess 2 ก.ค. 2561, 16:25
50 สวัสดีครับชาวโลก 114 1 อ.เฉลิม 2 ก.ค. 2561, 15:24
51 tfxy887o 78 0 Charlesfus 2 ก.ค. 2561, 14:03
52 บอลวันนี้ 69 1 kitti 2 ก.ค. 2561, 13:53
53 บอลวันนี้ 114 5 kitti 2 ก.ค. 2561, 13:06
54 รถ TOYOTA รุ่นไหนคันเล็กที่สุด? 90 2 boss 25 มิ.ย. 2561, 20:36

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 108 หมู่ที่ 3 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130  โทรศัพท์ : 043-580649. Fax : 043-580649 
webmaster : kitti thuaison  e-mail : kittisuwan2010@hotmail.com   kittithuaison@gmail.com