+
ประวัติโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
+วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมายโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
+ปรัชญา /คำชวัญ/สีประจำ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์โรงเรียน
+จำนวนครูและนักเรียน
+รางวัลแห่งความภูมิใจ


+ฝ่ายบริหาร

+วิทยาศาสตร์
+คณิตศาสตร์
+ภาษาต่างประเทศ
+สังคมศึกษาศาสนาฯ
+สุขศึกษาพลศึกษา
+ศิลป
+การงานอาชีพและเทคโนโลยี
+ภาษาไทย
+แนะแนว
+พนักงานราชการ
+ครูอัตราจ้าง
+ครูต่างชาติ
+เจ้าหน้าที่ธุรการ
+ลูกจ้างประจำ
+ลูกจ้างชั่วคราว
+เพลงมาร์กประจำโรงเรียน
+รวมรูปกิจกรรมโรงเรียน
+วิดีโอสุวรรณภูมิวิทยาลัย  
+Username&Password

สพม.ร้อยเอ็ด เขต 27
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 
เงินเดือน สพม.27  

+cuas.or.tเว็บไซต์คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
+สทศ www.niets.or.th
+เว็บเอ็นทรานซ์ของ สกอ. 
+โปรแกรมช่วยเลือกคณะEZ Plus+  
+โปรแกรมองค์ประกอบ
+GAT PAT 53  
+ประเมินโอกาสAdmissionsติด
+โปรแกรมคำนวณ GPA
+โปรแกรมคำนวณ GPAX
+สัดส่วนคะแนน Admissions
+ระดับความยากในการสอบเข้าแต่ละคณะ มหาวิทยาลัย
+ตรวจสอบคณะฮิตสดทุกนาที
+ค้นหาตัวเอง
+สาขาแห่งอนาคต
+Creative Plus
+ค้นหาตัวเอง
+อัพเดทข่าวสารด้านการศึกษา
+อัพเดทข่าวทุน เรียนต่อทั้งใน และต่างประเทศ

+โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
+โรงเรียนทรายทองวิทยา
+โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย
+โรงเรียนหัวโทนวิทยา
+โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม
+โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา

+โรงเรียนหินกองวิทยา
 ****************************************************


 
1.ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1,ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560
2.ดาวน์โหลดใบสมัคร
ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อ ม.1
1.สายการเรียน เน้นกีฬา
2.สายการเรียน คอมพิวเตอร์ - อุตสาหกรรม - เกษตรกรรม
3.สายการเรียน  ดนตรี - นาฏศิลป์
4.สายการเรียน  เน้นภาษา
5.สายการเรียน  วิทย์ - คณิต
ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อ ม.4
1.สายการเรียน ดนตรีนาฏศิลป์
2.สายการเรียน ทวิศึกษา (DC)
3.สายการเรียน กีฬา
4.สายการเรียน วิทย์- คณิต
5.สายการเรียนเน้นภาษาอังกฤษ-จีน
6.สายการเรียนเน้นภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส

ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อ ม.1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (อุตสาหกรรม-คอมฯ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (ศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (วิทย์ - คณิต)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (พลศึกษา)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (ภาษาไทย - อังกฤษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เกษตร-คหกรรม
รายละเอียดเงินค่ามอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อ ม.4
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ดนตรี/นาฎศิลป์
แผนการเรียน DC
แผนการเรียนภาษาไทย-อังกฤษ
แผนการเรียนวิทย์-คณิต

ประกาศผลสอบเข้าเรียน ER ม.4

ประกาศผลสอบเข้าเรียน ER

ตารางสอบประจำภาคเรียนที่ 2

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559
ดาวน์โหลดเอกสารเข้าเรียนต่อ ม.1
ดาวน์โหลดเอกสารเข้าเรียนต่อ ม.4

ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ดาวน์โหลดใบสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1
ดาวน์โหลดใบสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1
คำสั่ง
ตารางสอบ ม.ต้น
ตารางสอบ ม.ต้น - ปลาย ER
ตารางสอบ ม.ปลาย 
ประกาศผลสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ 1
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางนิเทศคุณครูเริ่ม 9 ม.ค. 2559


1.ประกาศรับสมัครห้องเรียน ER

2.ใบสมัครห้องเรียน ER
3.ใบมอบตัว
ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ER ม.1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ER ม.4 
ประกาศผลสอบห้องเรียน ER ม.1
(ฉบับแก้ไข)

ประกาศผลสอบห้องเรียน ER ม.4

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560
คำสั่ง  
ตารางสอบ ม.ต้น  
ตารางสอบ ม.ต้น - Excellent  
ตารางสอบ - ปลาย ER  
ตารางสอบ ม.ปลายแก้ไข 

ตารางสอบกลางภาค 1/2560

ตาราสอบกลางภาค ม.ต้น

ตาราสอบกลางภาค ม.ปลาย

ตารางสอบกลางภาค ER

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส.ว.
สมัครสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2560
"SW TEST OF ENGLISH PROFICIENCY" ครั้งที่ 1
ชิงทุนการศึกษา สอบวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560
ระดับ ป.5-6 และ ม.1-3 สอบภาคเช้า ม.4-6 สอบภาคบ่าย
รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 สิงหาคม 2560
คลิกดูรายละเอียด
ดาวโหลดใบสมัคร

ประกาศผลการสอบภาษาอังกฤษ
1 แจ้งเปลี่ยนวันรับรางวัลการสอบแข่งขัน
2 ประกาศคะแนนสอบแข่งขันภาษาอังกฤษ ป.5 - ป.6
3 ประกาศผลสอบแข่งขันภาษาอังกฤษ ม.1
4 ประกาศผลสอบแข่งขันภาษาอังกฤษ ม.2
5 ประกาศผลสอบแก้ไขภาษาอังกฤษ ม.3
6 ประกาศผลสอบแข่งขันภาษาอังกฤษ ม.4
7 ประกาศผลสอบแข่งขันภาษาอังกฤษ ม.5
8 ประกาศผลสอบแข่งขันภาษาอังกฤษ ม.6

การแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560
ณ สหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ระหว่างวันที่ 8 - 9 ส.ค. 2560
คลิกสมัครเข้าแข่งขัน
 

ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการครุภัณฑ์
ประเภทวิชาชีพพาณิชยกรรม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ติดต่อUninetโทร 023545678 ต่อ 4002
โหลดรูปภาพได้ที่นี่
ตัวอย่างแผนเศรษฐกิจพอเพียง  
สรุปงานคอมพิวเตอร์  

 


1.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนโดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต 16 พ.ย. 2560
2.มอบเกียรติบัตรโครงการขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและเยาวชนสร้างชาติ คนดี คนเก่ง คนกล้า "ประวัติศาสตร์สร้างคน เยาวชนสร้างชาติ" 17-19 พ.ย. 2560 ณ ร.ร.พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.26


การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 โซน 2 สพม.27 ที่ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ย. 2560 ชุดที่ 1
ชุดที่ 2


1.โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง 3 พฤศจิกายน 2560 ชุดที่ 1

2.ชุดที่ 2
3. คุณครูอันติกา ศรีอภิชาติ นางนพมาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ประจำปี 2560
4. Webmaster


อบรมขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 31 ต.ค. 2560
1.ชุดที่ 1

2.ชุดที่ 2


คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ทำพิธีวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560


ผอ.ศิริ ธนะมูล ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคุณครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะ คอมพิวเตอร์ สพป.รอ.2 และเป็นประธานกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ของคุณครูสุภิญญา พันธุ์ยางน้อย และ คุณครูทิพารัตน์ ขันแก้ว


1.ส่งผู้เกษียณอายุราชการกลับบ้าน 2 ตุลาคม 2560
2.งานเลี้ยงขอบคุณของผู้เกษียณอายุราชการ1
3.งานเลี้ยงขอบคุณของผู้เกษียณอายุราชการ 2
4.งานเลี้ยงขอบคุณของผู้เกษียณอายุราชการ 3


1.ผู้เกษียณอายุราชการ 2560
2.หนุ่มหล่อ&สาวสวย
3.มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ
4.การแสดงของคุณครู,นักการภารโรง,นักศึกษาฝึกประสบการณ์
5.แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานเกษียณอายุราชการ
6.Dance


มุทิตาจิต รองผู้อำนวยการปิยะ ผลวา ที่ โรงแรมเพชรรัตน์ จัดโดยสมาคมผู้บริหาร 22 กันยายน 2560


1.พากเพียรสู้ สู่เส้นชัย ภูมิใจในวันเกษียณ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 กันยายน 2560

2.คณะคุณครูและนักเรียนแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณ
3.คุณครูร่วมงานมุทิตาจิต
4.นักเรียนร่วมงานมุทิตาจิต


1.พิธีเปิดและปิดค่ายคณิตศาสตร์
2.กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ม.ต้น วันที่ 14 กันยายน 2560
3.กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ม.ปลาย วันที่ 14 กันยายน 2560
4.กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ม.ต้น วันที่ 15 กันยายน 2560
5.กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ม.ปลาย วันที่ 15 กันยายน 2560


พิธีมอบโล่-เกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการสอบแข่งขันภาษาอังกฤษ 21 กันยายน 2560


พิธีมอบเกียรติบัตรให้คุณครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวันวิทยาศาสตร์ 21 ก.ย. 2560


นายชูศักดิ์ ประราศรี ผอ.โรงเรียนสตรีศึกษา มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ร.ร.สุวรรณภูมิวิทยาลัย และ ผอ.ศิริ ธนะมูล มอบเกียรติบัตร รด.ชนะเลิศ อบรมดับเพลิง 19 ก.ย. 2560


การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฎิบัติงานของ ผอ.ศิริ  ธนะมูล  18 ก.ย. 2560

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
คำสั่ง  
ตารางสอบ ม.ต้น  
ตารางสอบ ม.ต้น - Excellent  
ตารางสอบ - ปลาย ER  

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
คำสั่ง  
ตารางสอบ ม.ต้น  
ตารางสอบ ม.ต้น - Excellent  
ตารางสอบ - ปลาย ER  
img1.gif
  
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2551
+ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างฯ 
 


 
+พ.ร.บ.ต่างๆ
+ดาวน์โหลด แบบฟอร์มหนังสือราชการต่าง
+เตรียมสอบครู - ผู้บริหาร 

ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 ทาง SGS
ชื่อผู้ใช้ = เลขประจำตัวนักเรียน
รหัสผ่าน = เลขประชาชนของนักเรียน


           จำนวนผู้เข้าชม


เผยแพร่ผลงานคุณครูสุภิญญา พันธุ์ยางน้อย บทเรียนออนไลน์ เรื่องออกแบบกราฟิกให้สวยด้วย Adobe Photoshop cs6


+++เผยแพร่ผลงาน ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวหน่วงปฎิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยคุณครูลำพูน  สิงห์ขา

+++คำนำ
+++ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์


 +++เผยแพร่ผลงานแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยคุณครูฐาปณิตา สว่างศรี


+++เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา
ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 ว30202 เรื่อง คลื่นเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดยคุณครูขนิษฐา วีรธนศิลป์

+++เผยแพร่ผลงานแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยคุณครูฐาปณิตา สว่างศรี


+++เอกสารประกอบการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชุดอัตราส่วนและร้อยละ เล่มที่ 1 เรื่องอัตราส่วน โดยคุณครูอรวริญญ์  อยู่ไพร


+++งานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักเรียนในโครงการ Eis ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนทรายทองวิทยา โดยนายภูษิต  สอนสนาม 

+++แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์(ว30201) เรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยคุณครูทิพารัตน์ ขันแก้ว

 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 108 หมู่ที่ 3 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130  โทรศัพท์ : 043-580649. Fax : 043-580649 
webmaster : kitti thuaison  e-mail : kittisuwan2010@hotmail.com   kittithuaison@gmail.com