+
ประวัติโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
+วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมายโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
+ปรัชญา /คำชวัญ/สีประจำ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์โรงเรียน
+จำนวนครูและนักเรียน
+รางวัลแห่งความภูมิใจ


+ฝ่ายบริหาร

+วิทยาศาสตร์
+คณิตศาสตร์
+ภาษาต่างประเทศ
+สังคมศึกษาศาสนาฯ
+สุขศึกษาพลศึกษา
+ศิลป
+การงานอาชีพและเทคโนโลยี
+ภาษาไทย
+แนะแนว
+พนักงานราชการ
+ครูอัตราจ้าง
+ครูต่างชาติ
+เจ้าหน้าที่ธุรการ
+ลูกจ้างประจำ
+ลูกจ้างชั่วคราว
+เพลงมาร์กประจำโรงเรียน
+รวมรูปกิจกรรมโรงเรียน
+วิดีโอสุวรรณภูมิวิทยาลัย  
+Username&Password

สพม.ร้อยเอ็ด เขต 27
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 
เงินเดือน สพม.27  

+cuas.or.tเว็บไซต์คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
+สทศ www.niets.or.th
+เว็บเอ็นทรานซ์ของ สกอ. 
+โปรแกรมช่วยเลือกคณะEZ Plus+  
+โปรแกรมองค์ประกอบ
+GAT PAT 53  
+ประเมินโอกาสAdmissionsติด
+โปรแกรมคำนวณ GPA
+โปรแกรมคำนวณ GPAX
+สัดส่วนคะแนน Admissions
+ระดับความยากในการสอบเข้าแต่ละคณะ มหาวิทยาลัย
+ตรวจสอบคณะฮิตสดทุกนาที
+ค้นหาตัวเอง
+สาขาแห่งอนาคต
+Creative Plus
+ค้นหาตัวเอง
+อัพเดทข่าวสารด้านการศึกษา
+อัพเดทข่าวทุน เรียนต่อทั้งใน และต่างประเทศ

+โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
+โรงเรียนทรายทองวิทยา
+โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย
+โรงเรียนหัวโทนวิทยา
+โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม
+โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา

+โรงเรียนหินกองวิทยา
 ****************************************************


 1.ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1,ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560
2.ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียดเงินค่ามอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศผลสอบเข้าเรียน ER ม.4

ประกาศผลสอบเข้าเรียน ER

ตารางสอบประจำภาคเรียนที่ 2

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559
ดาวน์โหลดเอกสารเข้าเรียนต่อ ม.1
ดาวน์โหลดเอกสารเข้าเรียนต่อ ม.4

ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ดาวน์โหลดใบสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1
ดาวน์โหลดใบสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1
คำสั่ง
ตารางสอบ ม.ต้น
ตารางสอบ ม.ต้น - ปลาย ER
ตารางสอบ ม.ปลาย 
ประกาศผลสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ 1
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางนิเทศคุณครูเริ่ม 9 ม.ค. 2559


1.ประกาศรับสมัครห้องเรียน ER

2.ใบสมัครห้องเรียน ER
3.ใบมอบตัว
ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ER ม.1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ER ม.4 
ประกาศผลสอบห้องเรียน ER ม.1
ประกาศผลสอบห้องเรียน ER ม.4

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560
คำสั่ง  
ตารางสอบ ม.ต้น  
ตารางสอบ ม.ต้น - Excellent  
ตารางสอบ - ปลาย ER  
ตารางสอบ ม.ปลายแก้ไข 

ตารางสอบกลางภาค 1/2560

ตาราสอบกลางภาค ม.ต้น

ตาราสอบกลางภาค ม.ปลาย

ตารางสอบกลางภาค ER

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส.ว.
สมัครสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2560
"SW TEST OF ENGLISH PROFICIENCY" ครั้งที่ 1
ชิงทุนการศึกษา สอบวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560
ระดับ ป.5-6 และ ม.1-3 สอบภาคเช้า ม.4-6 สอบภาคบ่าย
รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 สิงหาคม 2560
คลิกดูรายละเอียด
ดาวโหลดใบสมัคร

ประกาศผลการสอบภาษาอังกฤษ
1 แจ้งเปลี่ยนวันรับรางวัลการสอบแข่งขัน
2 ประกาศคะแนนสอบแข่งขันภาษาอังกฤษ ป.5 - ป.6
3 ประกาศผลสอบแข่งขันภาษาอังกฤษ ม.1
4 ประกาศผลสอบแข่งขันภาษาอังกฤษ ม.2
5 ประกาศผลสอบแก้ไขภาษาอังกฤษ ม.3
6 ประกาศผลสอบแข่งขันภาษาอังกฤษ ม.4
7 ประกาศผลสอบแข่งขันภาษาอังกฤษ ม.5
8 ประกาศผลสอบแข่งขันภาษาอังกฤษ ม.6

การแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560
ณ สหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ระหว่างวันที่ 8 - 9 ส.ค. 2560
คลิกสมัครเข้าแข่งขัน
 

ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการครุภัณฑ์
ประเภทวิชาชีพพาณิชยกรรม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ติดต่อUninetโทร 023545678 ต่อ 4002
โหลดรูปภาพได้ที่นี่
ตัวอย่างแผนเศรษฐกิจพอเพียง  
สรุปงานคอมพิวเตอร์  

               ระบบงานรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ยื่นความจำนง โปรดเตรียมเอกสารต่างๆให้พร้อมเช่น สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนนักเรียน บิดา มารดา
เลือกรายการ
1.นักเรียนยื่นความจำนง สมัครเรียน
2.ตรวจสอบผลการสมัคร-สอบ
3.กรอกใบสมัคร


1.ประกาศรับสมัครห้องเรียน ER 
2.ใบสมัครห้องเรียน ER 
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ER ม.1    
    ห้องสอบที่ 1,  ห้องสอบที่ 2

4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ER ม.4 
   ห้องสอบที่ 1,  ห้องสอบที่ 2
5.ประกาศผลสอบห้องเรียน ER ม.1
6.ประกาศผลสอบห้องเรียน ER ม.4


 1.ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1,ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
2.ดาวน์โหลดใบสมัคร
ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อ ม.1
 1.สายภาษา
2.สายคอมพิวเตอร์
3.สายดนตรี
4 สายกีฬา
5.สายวิทย์
ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อ ม.4  
1.สายภาษาอังกฤษ-จีน
2.สายกีฬา
3.สายนาฎศิลป์
4.สายทวิศึกษา
5.สายวิทย์


1.ประเพณีสงกรานต์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 6 เม.ย.2561 ชุดที่ 1

2.ชุดที่ 2


1.โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยศึกษาดูงานที่โรงเรียนระยองวิทยาคม

2.งานเลี้ยงรับและงานเลี้ยงเกษียณคุณครูอาภรณ์ แสวง และคุณครูสมหมาย อัณโน  ชุดที่ 1
3.ชุดที่ 2พิธีมอบทุนการศึกษา ร.อ.อดิเทพ พรหมโยธิน ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และพิธีประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมอบเกียรติบัตรและรางวัลชนะเลิศกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน


1.เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ม.1-ม.2 วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ชุดที่ 1

2.เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ม.1-ม.2 วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ชุดที่ 2
3.เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ม.1-ม.2 วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ชุดที่ 3


1.Happy New Year 2018

2.การแสดงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ และ โรงเรียนมอบของขวัญให้เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561
3.ฝ่ายบริหารนำโดย ผอ.ศิริ ธนะมูล มอบของขวัญปีใหม่ให้บุคลากรโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยทุกคน ชุดที่ 1
4.ชุดที่ 2

5.webmaster


1.Merry Christmas And Chinese Day

2.Student performances
3.Cover Dance
4.S.W. International Idol 2017  ชุดที่ 1
5.S.W. International Idol 2017  ชุดที่ 2


1.โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยจัดทำบุญตักบาตรวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 29 ธ.ค. 2560

2.ศิษย์เก่าโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยร่วมทำบุญตักบาตรวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่


คณะคุณครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ ที่หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ 5 ธันวาคม 2560


1.หนุ่มหล่อสาวสวยสุวรรณภูมิวิทยาลัย
2.ขบวนพาเหรดของนักเรียนและคุณครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
3.คุณครูร่วมเดินขบวนพาเหรด
4.พิธีเปิดกีฬาสีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
5.sportnight
6 พิธีปิด

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่
2/2560

คำสั่ง  
ตารางสอบ ม.ต้น  
ตารางสอบ ม.ต้น - Excellent  
ตารางสอบ - ปลาย ER  
ตารางสอบ ม.ปลาย

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
คำสั่ง  
ตารางสอบ ม.ต้น  
ตารางสอบ ม.ต้น - Excellent  
ตารางสอบ - ปลาย ER  
img1.gif
  
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2551
+ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างฯ 
 


 
+พ.ร.บ.ต่างๆ
+ดาวน์โหลด แบบฟอร์มหนังสือราชการต่าง
+เตรียมสอบครู - ผู้บริหาร 

ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 ทาง SGS
ชื่อผู้ใช้ = เลขประจำตัวนักเรียน
รหัสผ่าน = เลขประชาชนของนักเรียน


           จำนวนผู้เข้าชม


เผยแพร่ผลงานเรื่องพันธะเคมี ชุดที่ 2 การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบโคเวเลนต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คุณครูผกาทิพย์ ศรีทองคำ


เผยแพร่ผลงานคุณครูสุภิญญา พันธุ์ยางน้อย บทเรียนออนไลน์ เรื่องออกแบบกราฟิกให้สวยด้วย Adobe Photoshop cs6


+++เผยแพร่ผลงาน ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวหน่วงปฎิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยคุณครูลำพูน  สิงห์ขา

+++คำนำ
+++ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์


 +++เผยแพร่ผลงานแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยคุณครูฐาปณิตา สว่างศรี


+++เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา
ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 ว30202 เรื่อง คลื่นเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดยคุณครูขนิษฐา วีรธนศิลป์

+++เผยแพร่ผลงานแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยคุณครูฐาปณิตา สว่างศรี


+++เอกสารประกอบการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชุดอัตราส่วนและร้อยละ เล่มที่ 1 เรื่องอัตราส่วน โดยคุณครูอรวริญญ์  อยู่ไพร


+++งานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักเรียนในโครงการ Eis ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนทรายทองวิทยา โดยนายภูษิต  สอนสนาม 

+++แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์(ว30201) เรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยคุณครูทิพารัตน์ ขันแก้ว

 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 108 หมู่ที่ 3 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130  โทรศัพท์ : 043-580649. Fax : 043-580649 
webmaster : kitti thuaison  e-mail : kittisuwan2010@hotmail.com   kittithuaison@gmail.com