+
ประวัติโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
+วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมายโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
+ปรัชญา /คำชวัญ/สีประจำ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์โรงเรียน
+จำนวนครูและนักเรียน
+รางวัลแห่งความภูมิใจ


+ฝ่ายบริหาร

+วิทยาศาสตร์
+คณิตศาสตร์
+ภาษาต่างประเทศ
+สังคมศึกษาศาสนาฯ
+สุขศึกษาพลศึกษา
+ศิลป
+การงานอาชีพและเทคโนโลยี
+ภาษาไทย
+แนะแนว

+พนักงานราชการ
+ครูอัตราจ้าง
+ครูต่างชาติ
+เจ้าหน้าที่ธุรการ

+ลูกจ้างประจำ
+ลูกจ้างชั่วคราว

+เพลงมาร์กประจำโรงเรียน
+รวมรูปกิจกรรมโรงเรียน
+วิดีโอสุวรรณภูมิวิทยาลัย  
+Username&Password


สพม.ร้อยเอ็ด เขต 27
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
 
เงินเดือน สพม.27  

+cuas.or.tเว็บไซต์คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
+สทศ www.niets.or.th
+เว็บเอ็นทรานซ์ของ สกอ. 
+โปรแกรมช่วยเลือกคณะEZ Plus+  
+โปรแกรมองค์ประกอบ
+GAT PAT 53  
+ประเมินโอกาสAdmissionsติด
+โปรแกรมคำนวณ GPA
+โปรแกรมคำนวณ GPAX
+สัดส่วนคะแนน Admissions
+ระดับความยากในการสอบเข้าแต่ละคณะ มหาวิทยาลัย
+ตรวจสอบคณะฮิตสดทุกนาที
+ค้นหาตัวเอง
+สาขาแห่งอนาคต
+Creative Plus
+ค้นหาตัวเอง
+อัพเดทข่าวสารด้านการศึกษา
+อัพเดทข่าวทุน เรียนต่อทั้งใน และต่างประเทศ

+โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
+โรงเรียนทรายทองวิทยา

+โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย
+โรงเรียนหัวโทนวิทยา
+โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม
+โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา
+โรงเรียนหินกองวิทยา

ตั้งกระทู้ใหม่

 ****************************************************
บันทึกการประชุมบุคลากรโรงเรียนสุวรรณภูมิ
วิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2558 เวลา 14.40 ณ.ห้องโสตทัศนศึกษา
 
*****************************************************
บันทึกการประชุมบุคลากรโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น.
****************************************************

1.ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโรงอาหาร ๑๐๑ล./๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

2.เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  ๑/๒๕๕๘ ประกวดราคาจ้างโรงอาหาร ๑๐๑ล./๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ลงวันที่  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  
 

     
 ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
เรื่องสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง

ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2558

ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อ ม.1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (อุตสาหกรรม-คอมฯ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (ศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (วิทย์ - คณิต)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (พลศึกษา)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (ภาษาไทย - อังกฤษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เกษตร-คหกรรม
รายละเอียดเงินค่ามอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อ ม.4
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ดนตรี/นาฎศิลป์
แผนการเรียน DC
แผนการเรียนภาษาไทย-อังกฤษ
แผนการเรียนวิทย์-คณิต

ประกาศผลสอบเข้าเรียน ER ม.4

ประกาศผลสอบเข้าเรียน ER

ตารางสอบประจำภาคเรียนที่ 2

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559
ดาวน์โหลดเอกสารเข้าเรียนต่อ ม.1
ดาวน์โหลดเอกสารเข้าเรียนต่อ ม.4

ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ดาวน์โหลดใบสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1
ดาวน์โหลดใบสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1
คำสั่ง
ตารางสอบ ม.ต้น
ตารางสอบ ม.ต้น - ปลาย ER
ตารางสอบ ม.ปลาย 

ติดต่อUninetโทร 023545678 ต่อ 4002
โหลดรูปภาพได้ที่นี่
ตัวอย่างแผนเศรษฐกิจพอเพียง  
สรุปงานคอมพิวเตอร์ 

ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 ทาง SGS
ชื่อผู้ใช้ = เลขประจำตัวนักเรียน
รหัสผ่าน = เลขประชาชนของนักเรียน

ผลการสอบในระบบ SGS นักเรียนสามารถดูได้หลังเวลา 16.00 น. ของวันที่ 12 ต.ค. 2559

นักเรียนเปิดเทอมวันที่ 31 ตุลาคม 2559
คุณครูลงเวลาวันที่ 27 ตุลาคม 2559

นักเรียนที่ไม่ผ่าน ได้เกรด 0, ร, มส, มผ, หรือไม่มีเกรดให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยโดยสามารถยื่นเรื่องขอแก้ไขได้ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. 2559 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 โดยสามารถรับแบบฟอร์มได้ที่ห้องวิชาการครับ


ประชุมประจำเดือน 12 ตุลาคม 2559


1.ส่งผู้เกษียณอายุราชการ ตัวไปแต่ใจพวกเราคิดถึงทุกท่านครับ 29 ก.ย.2559

2.ชุดที่ 2


ผู้เกษียณอายุราชการ เลี้ยงขอบคุณคณะคุณครูที่ไปส่งครับ 


คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของ ผอ.ศิริ  ธนะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 ก.ย. 2559 


1.คณะคุณครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต 23 ก.ย. 2559

2. คุณครูอดิศร  อัณโน
3. คุณครูบรรจง  กลางคาร
4. คุณครูอรวรรณ  จันทร์หนองสรวง
5. คุณครูดุสิต  ทีบุญมา
6. คุณครูบัวสอน  แสวง
7. การแสดงของคณะคุณครูและเจมส์
8. แขกผู้มีเกียรติร่วมงาน
9. คุณครูผู้เกษียณ


"ภาคภูมิ เพราะพากเพียร สู่วันเกษียณที่สง่างาม"กับลูกๆสุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 ก.ย. 2559

1. คุณครูอดิศร  อัณโน
2. คุณครูบรรจง  กลางคาร
3. คุณครูอรวรรณ  จันทร์หนองสรวง
4. คุณครูดุสิต  ทีบุญมา
5. คุณครูบัวสอน  แสวง


พิธีมอบเกียรติบัตร ห้องเรียนสะอาด 20 ก.ย. 59 


1. พิธีมอบโดมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยโดยมีท่านสนช. ดร.ตวง  อันทะไชย เป็นประธาน

2. พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีมอบโดม พร้อมกับได้เจิมโดมเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวสุวรรณภูมิวิทยาลัย
3. มอบเกียรติบัตรให้ผู้บริจาคเงินมากกว่า 10,000 บาทในการสร้างโดม โดยอดีต ผอ.ชำนาญ โพธิคลัง ประธานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย


วันที่ 12 ก.ย 2559 พิธียกเสาเอกเสาโท หอประชุมโรงอาหารแบบ100/27 (พิเศษ)  


1. พิธีเปิดค่ายคณิตศาสตร์

2. กิจกรรมกลุ่ม
3. กิจกรรมตอนกลางคืน


พิธีเปิดการฝึกและไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 7 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 


2 กันยายน 2559 ท่านสนช.ตวง อันทะไชย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุวรรณภุมิวิทยาลัย 


.มุทิตาจิต คุณครูบรรจง กลางคาร ร้านลุงอ้วน จ้อก้อ 4 ก.ย. 2559


1 S.W.Fun English Camp 

2 กิจกรรมกลางแจ้ง  S.W.Fun English Camp
3 กิจกรรมภาคกลางคืน ตอนที่ 1 S.W.Fun English Camp
4 กิจกรรมภาคกลางคืน ตอนที่ 2 S.W.Fun English Camp
5 รวมรูปกิจกรรม

ตารางสอบปลายภาค 1/2559

คำสั่งคุมสอบปลายภาค 1/2559

ตารางสอบปลายภาค ม.ต้น

ตารางสอบปลายภาค ม.ต้น ER

ตารางสอบปลายภาค ม.ปลาย

ตารางสอบปลายภาค ม.ปลาย ER

สมรรถนะนักเรียน ม.1-ม.6

สมรรถนะนักเรียน ม.1

สมรรถนะนักเรียน ม.2

สมรรถนะนักเรียน ม.3

สมรรถนะนักเรียน ม.4

สมรรถนะนักเรียน ม.5

สมรรถนะนักเรียน ม.6

img1.gif
  
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2551
+ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างฯ 
 


 
+พ.ร.บ.ต่างๆ
+ดาวน์โหลด แบบฟอร์มหนังสือราชการต่าง
+เตรียมสอบครู - ผู้บริหาร 

ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 ทาง SGS
ชื่อผู้ใช้ = เลขประจำตัวนักเรียน และ รหัสผ่าน = เลขประชาชนของนักเรียน


คุณครูและนักเรียนต้องอ่าน

           จำนวนผู้เข้าชม


+++เผยแพร่ผลงาน ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวหน่วงปฎิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยคุณครูลำพูน  สิงห์ขา

+++คำนำ
+++ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์


 +++เผยแพร่ผลงานแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยคุณครูฐาปณิตา สว่างศรี

 


+++เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา
ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 ว30202 เรื่อง คลื่นเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดยคุณครูขนิษฐา วีรธนศิลป์

+++เผยแพร่ผลงานแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยคุณครูฐาปณิตา สว่างศรี


+++เอกสารประกอบการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชุดอัตราส่วนและร้อยละ เล่มที่ 1 เรื่องอัตราส่วน โดยคุณครูอรวริญญ์  อยู่ไพร


+++งานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักเรียนในโครงการ Eis ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนทรายทองวิทยา โดยนายภูษิต  สอนสนาม 

+++แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์(ว30201) เรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยคุณครูทิพารัตน์ ขันแก้ว

+++หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดพ่อสอนไว้ใส่ใจจำ นำไปปฏิบัติ เล่มที่  ๑  เรื่อง พ่อสอนลูก
โดยคุณครูปิยวรรณ อุดม
 

  

 

 

 

 

                                                       โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 108 หมู่ที่ 3 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
                                                        โทรศัพท์ : 043-580649. Fax : 043-580649 
                                                        webmaster : kitti thuaison  e-mail : kittisuwan2010@hotmail.com   kittithuaison@gmail.com