การแสดงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ และ โรงเรียนมอบของขวัญให้เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

IMG_6226.jpg IMG_6227.jpg
IMG_6228.jpg IMG_6229.jpg
IMG_6230.jpg IMG_6231.jpg
IMG_6232.jpg IMG_6233.jpg
IMG_6234.jpg IMG_6235.jpg
IMG_6236.jpg IMG_6237.jpg
IMG_6238.jpg IMG_6239.jpg
IMG_6240.jpg IMG_6241.jpg
IMG_6242.jpg IMG_6243.jpg
IMG_6244.jpg IMG_6245.jpg
IMG_6246.jpg IMG_6247.jpg
IMG_6248.jpg IMG_6249.jpg
IMG_6250.jpg IMG_6251.jpg
IMG_6252.jpg IMG_6253.jpg
IMG_6254.jpg IMG_6255.jpg
IMG_6256.jpg IMG_6257.jpg
IMG_6258.jpg IMG_6259.jpg
IMG_6260.jpg IMG_6261.jpg
IMG_6262.jpg IMG_6263.jpg
IMG_6264.jpg IMG_6265.jpg
IMG_6266.jpg IMG_6267.jpg
IMG_6268.jpg IMG_6269.jpg
IMG_6270.jpg IMG_6271.jpg
IMG_6272.jpg IMG_6273.jpg
IMG_6274.jpg IMG_6275.jpg
IMG_6276.jpg IMG_6276.jpg
   
   

คลิกจับฉลาก 1