กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมอบเกียรติบัตรและรางวัลชนะเลิศกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน

IMG_25610118_082412.jpg IMG_25610118_082437.jpg
IMG_25610118_082455.jpg IMG_25610118_082517.jpg
IMG_25610118_082555.jpg IMG_25610118_082714.jpg
IMG_25610118_082745.jpg IMG_25610118_082755.jpg
IMG_25610118_082805.jpg IMG_25610118_082814.jpg
IMG_25610118_082822.jpg IMG_25610118_082830.jpg
IMG_25610118_082856.jpg IMG_25610118_082905.jpg
IMG_25610118_082913.jpg IMG_25610118_082925.jpg
IMG_25610118_082933.jpg IMG_25610118_082942.jpg
IMG_25610118_082952.jpg IMG_25610118_083002.jpg
IMG_25610118_083015.jpg IMG_25610118_083023.jpg
IMG_25610118_083037.jpg IMG_25610118_083048.jpg
IMG_25610118_083059.jpg IMG_25610118_083108.jpg
IMG_25610118_083113.jpg IMG_25610118_083122.jpg
IMG_25610118_083130.jpg IMG_25610118_083137.jpg
IMG_25610118_083145.jpg IMG_25610118_083152.jpg
IMG_25610118_083210.jpg IMG_25610118_083227.jpg
IMG_25610118_083234.jpg IMG_25610118_083242.jpg
IMG_25610118_083249.jpg IMG_25610118_083315.jpg
IMG_25610118_083328.jpg IMG_25610118_083345.jpg
IMG_25610118_083402.jpg IMG_25610118_083410.jpg
IMG_25610118_083421.jpg IMG_25610118_083434.jpg
IMG_25610118_083451.jpg IMG_25610118_083501.jpg
IMG_25610118_083507.jpg IMG_25610118_083519.jpg
IMG_25610118_083528.jpg IMG_25610118_083538.jpg
IMG_25610118_083545.jpg IMG_25610118_083553.jpg
IMG_25610118_083600.jpg IMG_25610118_083606.jpg
IMG_25610118_083618.jpg IMG_25610118_083626.jpg
IMG_25610118_083642.jpg IMG_25610118_083714.jpg
IMG_25610118_083724.jpg IMG_25610118_083740.jpg
IMG_25610118_083748.jpg IMG_25610118_083800.jpg
IMG_25610118_083807.jpg IMG_25610118_083846.jpg
IMG_25610118_083853.jpg IMG_25610118_083857.jpg
IMG_25610118_083912.jpg IMG_25610118_083925.jpg
IMG_25610118_083932.jpg IMG_25610118_083940.jpg
IMG_25610118_084016.jpg IMG_25610118_084049.jpg
IMG_25610118_084111.jpg IMG_25610118_084129.jpg
IMG_25610118_084150.jpg IMG_25610118_084204.jpg
IMG_25610118_084214.jpg IMG_25610118_084224.jpg
IMG_25610118_084234.jpg IMG_25610118_084242.jpg
IMG_25610118_084300.jpg IMG_25610118_084331.jpg
IMG_25610118_084339.jpg IMG_25610118_084407.jpg
IMG_25610118_084413.jpg IMG_25610118_084520.jpg
IMG_25610118_084523.jpg IMG_25610118_084551.jpg
IMG_25610118_084557.jpg IMG_25610118_084557.jpg