พิธีมอบทุนการศึกษา ร.อ.อดิเทพ พรหมโยธิน ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และพิธีประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

IMG_25610125_082819.jpg IMG_25610125_082843.jpg
IMG_25610125_082859.jpg IMG_25610125_082900.jpg
IMG_25610125_082918.jpg IMG_25610125_082939_1.jpg
IMG_25610125_082957.jpg IMG_25610125_083004.jpg
IMG_25610125_083010.jpg IMG_25610125_083018.jpg
IMG_25610125_083026.jpg IMG_25610125_083033.jpg
IMG_25610125_083040.jpg IMG_25610125_083048.jpg
IMG_25610125_083058.jpg IMG_25610125_083109.jpg
IMG_25610125_083147.jpg IMG_25610125_083216.jpg
IMG_25610125_083452.jpg IMG_25610125_083449.jpg
IMG_25610124_143811.jpg IMG_25610124_143811.jpg
IMG_25610124_143840.jpg IMG_25610124_143852.jpg
IMG_25610124_143929.jpg IMG_25610124_143939.jpg
IMG_25610124_143955.jpg IMG_25610124_144008.jpg
IMG_25610124_144016.jpg IMG_25610124_144041.jpg
IMG_25610124_144111.jpg IMG_25610124_144132.jpg
IMG_25610124_144154.jpg IMG_25610124_144207.jpg
IMG_25610124_144212.jpg IMG_25610124_144319.jpg
IMG_25610124_144341.jpg IMG_25610124_144417.jpg
IMG_25610124_144444.jpg IMG_25610124_144526.jpg
IMG_25610124_144544.jpg IMG_25610124_144554.jpg
IMG_25610124_144620.jpg IMG_25610124_144935.jpg
IMG_25610124_144948.jpg IMG_25610124_145006.jpg
IMG_25610124_145231.jpg IMG_25610124_145235.jpg
IMG_25610124_145257.jpg IMG_25610124_145259.jpg
IMG_25610124_145335.jpg IMG_25610124_145346.jpg
IMG_25610124_145356.jpg IMG_25610124_145422.jpg
IMG_25610124_145433.jpg IMG_25610124_145540.jpg
IMG_25610124_145556.jpg IMG_25610124_145607.jpg
IMG_25610124_145619.jpg IMG_25610124_145646.jpg
IMG_25610124_145719.jpg IMG_25610124_145742.jpg
IMG_25610124_145750.jpg IMG_25610124_145800.jpg
IMG_25610124_145808.jpg IMG_25610124_145906.jpg
IMG_25610124_145912.jpg IMG_25610124_145922.jpg
IMG_25610124_150017.jpg IMG_25610124_150027.jpg
IMG_25610124_150039.jpg IMG_25610124_150044.jpg
IMG_25610124_150203.jpg IMG_25610124_150226.jpg
IMG_25610124_150256.jpg IMG_25610124_150324.jpg
IMG_25610124_150443.jpg IMG_25610124_150513.jpg
IMG_25610124_150520.jpg IMG_25610124_150537.jpg