รวมภาพกิจกรรมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2559 - ปัจจุบัน

ภาพกิจกรรมภาคเรียนที่ 2/2560


แนะนำคุณครูคนใหม่นางสาววรนิพิฎ พันธ์หนองหว้า วิชาเอกคณิตศาสตร์,คุณครูฝึกประสบการณ์มอบของที่ระลึก,แห่กัณฑ์หลอนวัดกลาง,ประชุมประจำเดือน


1.พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

2.คุณครูร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
3.ผูกแขนเรียกขวัญให้ลูกศิษย์ที่จบการศึกษา
4.น้อง ม.1-ม.5 บูมให้พี่ ม.6
5.เพื่อนกันตลอดไป


หลวงพี่นพพรมอบเครื่องเชื่อมให้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และฝึกอบรมความรู้เรื่องอัคคีภัย


1.พิธีเปิด Open House 14 February 2018
โดย ดร.อธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

2.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
3.นักเรียนร่วมกิจกรรม
4.การแสดง
5.การแข่งขันส้มตำลำซิ่ง
6.มอบรางวัลการแข่งขันทุกกิจกรรม


ประชุมประจำเดือน วันที่ 31 มกราคม 2561


พิธีมอบทุนการศึกษา ร.อ.อดิเทพ พรหมโยธิน ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และพิธีประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมอบเกียรติบัตรและรางวัลชนะเลิศกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน


1.เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ม.1-ม.2 วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ชุดที่ 1

2.เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ม.1-ม.2 วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ชุดที่ 2
3.เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ม.1-ม.2 วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ชุดที่ 3


1.Happy New Year 2018

2.การแสดงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ และ โรงเรียนมอบของขวัญให้เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561
3.ฝ่ายบริหารนำโดย ผอ.ศิริ ธนะมูล มอบของขวัญปีใหม่ให้บุคลากรโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยทุกคน ชุดที่ 1
4.ชุดที่ 2
5.webmaster


1.Merry Christmas And Chinese Day

2.Student performances
3.Cover Dance
4.S.W. International Idol 2017  ชุดที่ 1
5.S.W. International Idol 2017  ชุดที่ 2


1.โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยจัดทำบุญตักบาตรวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 29 ธ.ค. 2560

2.ศิษย์เก่าโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยร่วมทำบุญตักบาตรวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่


มอบเกียรติบัตรนักกีฬาเทควันโด และ นักกีฬาชนะเลิศกีฬานักเรียน สพม.27 วันที่ 18 ธ.ค. 2560


คณะคุณครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ ที่หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ 5 ธันวาคม 2560


ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน วันที่ 4 ธันวาคม 2560


พิธีถวายราชสดุดี 25 พฤศจิกายน 2560 "วันวชิราวุธ"


1.หนุ่มหล่อสาวสวยสุวรรณภูมิวิทยาลัย
2.ขบวนพาเหรดของนักเรียนและคุณครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
3.คุณครูร่วมเดินขบวนพาเหรด
4.พิธีเปิดกีฬาสีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
5.sportnight
6 พิธีปิด


1.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนโดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต 16 พ.ย. 2560
2.มอบเกียรติบัตรโครงการขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและเยาวชนสร้างชาติ คนดี คนเก่ง คนกล้า "ประวัติศาสตร์สร้างคน เยาวชนสร้างชาติ" 17-19 พ.ย. 2560 ณ ร.ร.พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.26


การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 โซน 2 สพม.27 ที่ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ย. 2560 ชุดที่ 1
ชุดที่ 2


1.โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง 3 พฤศจิกายน 2560 ชุดที่ 1

2.ชุดที่ 2
3. คุณครูอันติกา ศรีอภิชาติ นางนพมาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ประจำปี 2560
4. Webmaster


อบรมขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 31 ต.ค. 2560
1.ชุดที่ 1

2.ชุดที่ 2


คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ทำพิธีวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560


ผอ.ศิริ ธนะมูล ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคุณครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะ คอมพิวเตอร์ สพป.รอ.2 และเป็นประธานกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ของคุณครูสุภิญญา พันธุ์ยางน้อย และ คุณครูทิพารัตน์ ขันแก้ว


1.ส่งผู้เกษียณอายุราชการกลับบ้าน 2 ตุลาคม 2560
2.งานเลี้ยงขอบคุณของผู้เกษียณอายุราชการ1
3.งานเลี้ยงขอบคุณของผู้เกษียณอายุราชการ 2
4.งานเลี้ยงขอบคุณของผู้เกษียณอายุราชการ 3


1.ผู้เกษียณอายุราชการ 2560
2.หนุ่มหล่อ&สาวสวย
3.มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ
4.การแสดงของคุณครู,นักการภารโรง,นักศึกษาฝึกประสบการณ์
5.แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานเกษียณอายุราชการ
6.Dance


1.ส่งผู้เกษียณอายุราชการกลับบ้าน 2 ตุลาคม 2560
2.งานเลี้ยงขอบคุณของผู้เกษียณอายุราชการ1
3.งานเลี้ยงขอบคุณของผู้เกษียณอายุราชการ 2
4.งานเลี้ยงขอบคุณของผู้เกษียณอายุราชการ 3


1.ผู้เกษียณอายุราชการ 2560
2.หนุ่มหล่อ&สาวสวย
3.มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ
4.การแสดงของคุณครู,นักการภารโรง,นักศึกษาฝึกประสบการณ์
5.แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานเกษียณอายุราชการ
6.Dance


มุทิตาจิต รองผู้อำนวยการปิยะ ผลวา ที่ โรงแรมเพชรรัตน์ จัดโดยสมาคมผู้บริหาร 22 กันยายน 2560


1.พากเพียรสู้ สู่เส้นชัย ภูมิใจในวันเกษียณ สุวรรณภูมิวิทยาลัย 22 กันยายน 2560

2.คณะคุณครูและนักเรียนแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณ
3.คุณครูร่วมงานมุทิตาจิต
4.นักเรียนร่วมงานมุทิตาจิต


1.พิธีเปิดและปิดค่ายคณิตศาสตร์
2.กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ม.ต้น วันที่ 14 กันยายน 2560
3.กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ม.ปลาย วันที่ 14 กันยายน 2560
4.กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ม.ต้น วันที่ 15 กันยายน 2560
5.กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ม.ปลาย วันที่ 15 กันยายน 2560


พิธีมอบเกียรติบัตรให้คุณครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวันวิทยาศาสตร์ 21 ก.ย. 2560


นายชูศักดิ์ ประราศรี ผอ.โรงเรียนสตรีศึกษา มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ร.ร.สุวรรณภูมิวิทยาลัย และ ผอ.ศิริ ธนะมูล มอบเกียรติบัตร รด.ชนะเลิศ อบรมดับเพลิง 19 ก.ย. 2560


การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฎิบัติงานของ ผอ.ศิริ  ธนะมูล  18 ก.ย. 2560


 

รูปภาพกิจกรรมภาคเรียนที่ 2/2561
รูปภาพกิจกรรมภาคเรียนที่ 1/2561
รูปภาพกิจกรรมภาคเรียนที่ 2/2560
รูปภาพกิจกรรมภาคเรียนที่ 1/2560

รูปภาพกิจกรรมภาคเรียนที่ 2/2559

รูปภาพกิจกรรมภาคเรียนที่ 1/2559