ลูกจ้างประจำ


นายพงศ์สุดา ศรีโคตร
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
โทร 0880358667